Tingimused

Külastades Meestekas.net veebilehekülge tuleb teil nõustude allolevate tingimustega. Palun arvestage, et kui Te ei nõustu veebilehe kasutamise tingimustega, siis pole Teil lubatud lehte kasutada.

Kõik õigused avaldavatele audio-, video-, pildi- või tekstimaterjalidele kuuluvad nende omanikele. Sa leidsid siit leheküljelt sisu, mis kuulub sinule? Kui meile on autor teada, siis märgime selle ka sisu juures ära. Vahepeal on meil võimatu teada saada, kes on sisu autor. Kui sa soovid sisu, mis kuulub sinule leheküljelt eemaldada või soovid sa lihtsalt, et me märgiks sind ära algallikana siis kirjutage meile info@meestekas.net.

Kasutajate poolt edastatud sisu peab vastama vanadele headele tavadele ja seadustele. Keelatud on lisada reklaamimaigulisi linke/pilte/tekstimaterjale jms. Meestekas.net lehele. Meestekas.net võib kõrvaldada kasutajate poolt edastatud info või kustutada kasutajakonto täielikult. Veebileheküljel ei solvata, ropendata, valetata ja teiste kasutajate vastu ollakse viisakas.

Käesoleva veebilehe sisu kasutamine on lubatud vaid isiklikul eesmärgil. Materjali kopeerimine või levitamine on lubatud ainult siis kui materjali juures on selgelt märgitud algallikana “http://www.meestekas.net”.

Edastades andmeid meie serverile kinnitate:
1) Antud materjal ei sisalda õigusvastast või avaldamiseks sobimatut infot;
2) Olete kõnealuse materjali omanik, või omate piiramatut õigust selle levitamiseks;
3) Lubate Meestekas.net lehel materjali tasuta avaldada;

Meestekas.net tiim