Riigikaitse (video)

Hea video värskelt ajateenistuse lõpetanud noormehelt. Pöidlad püsti!
Ajateenistus

Ajateenistus Eestis on kohustuslik 18–28-aastastele meestele. Kutsealuste teenimisaeg on kaheksa kuni üheteistkümne kuu pikkune olenevalt väeliigist ja teenistuse iseloomust. Riiki kaitsevad Eesti kodanikud üldise põhiseadusliku kohustuse alusel. Kaitseväeteenistuskohustus koosneb kahest osast: väljaõppekohustuse ning kohustus asuda sõjaseisukorra ajal mobilisatsioonikava alusel kaitseväeteenistusse sõjapidamiseks. Kaitseväeteenistuse kõrval on kodanikele riigikaitseliste sundkoormiste seaduse alusel pandud ka töö- ja veokohustus.

“Tänane Eesti kaitsevägi põhineb reservarmeele. Ajateenistuse põhiline eesmärk on anda igale tervele kodanikule kaasaegne sõjaline ettevalmistus, et raskel hetkel oleks meil korraliku sõjalise ettevalmistusega mehi ja naisi, kes suudaksid oma riiki kaitsta. Selle eesmärgi saavutamiseks ajateenistusest ei piisa. See eeldab ka reservõppuste korraldamist ja laiemalt laitmatut mobilisatsioonisüsteemi, inimesi ja relvastust.” (T.H Ilves 2010)

“Ajateenistus kaitseväes koos toimiva alternatiivteenistusega on üheselt selge märk, millega meie noor kaaskodanik meile kõigile tõestab, et Eesti käekäik ei ole talle ükskõik. Kui aga kaitseväeteenistust või siis alternatiivteenistust nähakse ajaraiskamisena, asjana, mida keegi teine peaks tegema, siis, ma kardan, pole ka mingit mõtet küsida, et “kas me oleksime pidanud vastu hakkama?”.
Kui me pole valmis oma riigi eest seisma, miks peaksime ootama, et riik seisaks meie eest?” (T.H Ilves 2010)

JAGA POSTITUST SÕPRADEGA!