Ametikohad kus naised ei tohi töötada

Eestis on naistel keelatud töötada 229 erialal. Madrusetöö on üks nendest ametitest.

“Tüdrukutel on töö leidmine ikka palju raskem,” kinnitas nädala pärast mereakadeemia tüürimehe eriala lõpetav Elerin Urbalu, kel on seljataga juba palju kogemusi endale madruse ja tüürimehe töökoha väljavõitlemises. Urbalu alustas palgata praktikat Tallinki laevadel, kuni ühel hetkel õnnestus üks kapten nõusse rääkida ning madrusena päriselt tööle saada.
“Esimesed kaks kuud peab end iga päev iga hetk tõestama,” selgitas Urbalu, kelle sõnul võib vanade merekarude harjumuste muutmine vahel päris keeruline olla. “Vanemate meeste suhtumine on ikka selline, et mis te tüdrukud otsite siit.” Naise asumist madruse ametisse ei takista Urbalu sõnul töö füüsiline raskus, sest töötatakse nagunii mitmekesi, mitte üksi. “Vahet ei ole, kas oled mees või naine,” kinnitas Urbalu, kelle sõnul on mõni meesmadrus ka temast nõrgem olnud.
“Kaubalaevadele on aga tüd-rukutel pea võimatu tööle saada,” rääkis Urbalu. Küll aga õnnestus tal saada madrusena tööle Soome kaubalaevale, kus ta on töötanud viimased seitse kuud. “Soome meeskondades on rohkem naisi. Ühe laeva peal oli väga tubli naistüürimees ja suhtumine oli kohe hoopis teine,” märkis Urbalu.

Soomes on kergem

“Olen Eestis alati olnud ainuke naismadrus laevas,” ütles ka teine mereakadeemia naisüliõpilane Eha Merirand, kes töötab praegu Tallinki laeval Regina Baltica tüürimehe praktikandina. Ka temal õnnestus madrusetööd praktiseerida kõigepealt Tallinki laevadel. “Siis sain aga Saaremaa laevakompaniisse päriselt tööle, see oli positiivne üllatus,” rääkis Merirand, kelle sõnul tuleb naistel sellel meeste mängumaal natuke nahaalne olla ja ennast maksma panna.

“Ka tööjõuvahendusfirmad ei julge eriti naistega riskida,” ütles Merirand. Enda pealehakkamisel õnnestus tal lõpuks madrusena tööd saada Soome kaubalaeval.
Mereakadeemias õpib tüürimeheks viie kursuse peale veidi üle kümne naise, iga aasta võetakse vastu 50 üliõpilast. Mehaanikuks ei saa naised Eestis üldse õppida, Soomes aga küll.
Meremeeste hoiaku üle ei saagi väga imestada, sest Eesti riigis kehtib seadus, mis paneb paika terve nimekirja ameteid, kus naised töötada ei tohi, ning madruseamet kuulub nende hulka. 1992. aastal valitsuse määrusega töölepinguseaduse lisana kinnitatud nimekirja kuulub ühtekokku 229 ametit. Enamasti on tegu mingit füüsilist tegevust hõlmavate töödega.
Hiljuti tegi Euroopa Komisjon Eestile juba teise ettepaneku see nimekiri kaotada, ähvardades vastasel korral riiki Euroopa Kohtu ja trahviga.
Sotsiaalministeerium küll kinnitab, et nimekiri on vananenud, kuid samal ajal ei kiirusta seda ka kustutama. Siiani on tehtud lihtsalt ettepanek kaotada see uuest töölepinguseadusest. See jõustub aga vastuvõt-mise korral alles 2010. aastal. Seega kehtib veel vähemalt kaks aastat määrus, mille järgi ei tohiks naised töötada näiteks vedurijuhi või torulukksepana.

Näiteid naistele keelatud tööde loetelust

•• Asfalditööd, mida tehakse käsitsi.
•• Metallivalamine.
•• Plekk-katuse tegemine.
•• Kännujuurimine.
•• Plii-, puusepa- ja betoneerimistööd.
•• Hoonete ja ehitiste lammutustööd.
•• Tööd kivimurrus.
•• Remondilukksepatööd, mis on seotud etüülitud bensiiniga.
•• Töötamine kraavikaevaja ja puulangetajana.
•• Loomatöötlus, nagu uimaseks löömine.
•• Töö vedurijuhi, konduktori, pakikandja, vedurikütja, veevärgilukksepa, korstnapühkija, mootorsaani juhi, tuukri, laskuvtuletõrjuja, vaskpuhkpillide detailide valmistajana.
•• Töö tekimeeskonnas (pootsman, kipper, kipri abiline ja kõik madrused), merekalalaevadel.
•• Töötamine maalrina kinnistes kambrites, kasutades pliid, aromaatseid ja klooritud süsivesinikke sisaldavaid värve või lakke.
•• Töötamine kaevudes.
•• Töötamine traktoristina mürkkemikaalide piserdamisel.
•• Töö seemnete koristamisel kasvavatelt puudelt kõrgemal kui kümme meetrit.
•• Pottsepatööd kuumades ahjudes ja katelde tulekolletes.
•• Sideantennide ja raudbetoontarindite montaažitööd kõrgtöödel.
•• Nimekirjaga saab tutvuda aadressil www.riigiteataja.ee/ert/act

Artikkel refereeritud Eesti Päevalehest

JAGA POSTITUST SÕPRADEGA!